FAQ Responsive Accordian


Service management as a practice

Særlige organisatoriske capabilities, der giver værdi til kunden i form af services uden at kunden får ejerskab over specifikke omkostninger eller risici
Værdi – som er synlig og forståelig for kunden
Utility giver en funktionalitet eller fjerner en begrænsning i servicen (egnet til formålet – fit for purpose)

Service Design

Designe og udvikle nye eller ændrede services Udarbejde politikker og formål med services
Design coordination Service catalogue management Service level management Supplier management Capacity management Availability management IT service continuity management Security management
People, Processes, Products, Partners