(test) Forandringsledelse


Kursuskalender

→ Aktuelle events→ IT Service desk→ Kundeservice→ Kursusoversigt

Kontakt os for firmaforløb

 

Praktiske informationer

Varighed: 2 dage
Tidspunkt: 9.00 – 17.00
Kursuspris: 12.085,- ekskl. moms

10.500,- ekskl. moms for medlemmer af Dansk IT

Kursusprisen inkluderer forplejning og kursusmateriale.

 

Formål

Dette kursus er for dig, der arbejder med forandringer i det daglige, og som gerne vil have redskaber til at drive forandringer på en måde, der sikrer grundig forankring i organisationen, og som samtidig har fokus på trivsel og medarbejdere og lederes mulighed for at fokusere på kerneopgaven.

Inden for it og digitalisering er forandringer ikke noget, man blot skal forholde sig til en gang imellem, og som forsvinder igen. Tværtimod.
Forandringer forårsaget af ny teknologi, nye lovkrav eller øgede krav om effektivitet er blevet et vilkår, som it-medarbejdere og -ledere hele tiden må forholde sig til. Det stiller øgede krav til, at man som ansvarlig for forandringen ikke blot tager ansvar for, at forandringen finder sted, men også for at berørte medarbejdere og ledere oplever forandringen som meningsfuld og respektfuld over for de kerneopgaver, de varetager i det daglige.

På kurset opnår du en bedre forståelse af følgende emner:

 • Forskellige modeller for og tilgange til forandringsledelse
 • Kortlægning af organisationens forandringskapacitet, – kompetencer og-ressourcer
 • Facilitering og planlægning af forandringsprocesser
 • Hvordan mennesker reagerer på forandringer – herunder hvordan du håndterer modstand
 • Hvordan du sikrer fokus på trivsel og motivation
 • Etablering af målinger og opfølgningsprocesser og integrering af forandringen i det eksisterende ledelsessystem

Kurset er tilrettelagt med henblik på at opnå størst mulig læring. Der er en balance mellem inspirationsindlæg i plenum, deltagernes refleksioner og praktiske øvelser.

 

Udbytte

Kurset Forandringsledelse giver dig og din organisation en forbedring af den måde, hvorpå forandringsprocesser faciliteres og planlægges. Det giver en støre effekt af forandringsinitiativerne, bedre trivsel og mindre modstand.
På kurset lærer du at facilitere forandringsprocesser med fokus på organisatorisk bæredygtighed. Du vil bl.a. få redskaber til at kortlægge organisationens forandringskapacitet, -kompetencer og –ressourcer samt potentielle modstandspunkter, så du kan tilrettelægge forandringen med afsæt i de faktiske forhold og etablere effektive og holdbare processer til måling, opfølgning og integrere forandringen i de eksisterende ledelsessystemer.
Herudover vil du få et grundigt indblik i, hvordan forskellige mennesker reagerer på forandring, og hvad der er vigtigt at fokusere på i forhold til at sikre trivsel og motivation og styre uden om modstand og stress.

 

Målgruppe og forudsætninger

Kurset Forandringsledelse henvender sig til ledere og medarbejdere, der har ansvar eller medansvar for at få forandringer til at lykkes. F.eks. ledere, projektledere og proceskonsulenter.
Kurset kræver ingen særlige forudsætninger.

 

Program

Dag 1

 • Forskellige typer af forandringer
 • Forskellige tilgange til ledelse af forandringer
 • Kortlægning af organisationens forandringskapacitet
 • Planlægning af forandringsprocesser

Dag 2

 • Facilitering af forandringer
 • Reaktioner på forandring
 • Trivsel og motivation
 • Forankring og integration