(test) Lean IT Foundation


Kursuskalender

→ Aktuelle events→ IT Service desk→ Kundeservice→ Kursusoversigt

Kontakt os for firmaforløb

 

Praktiske informationer

Varighed: 3 dage
Tidspunkt: 9.00 – 16.30
Kursuspris: 12.500,- ekskl. moms

Kursusprisen inkluderer forplejning, kursusmateriale og eksamen.

 

Formål

Lean IT Foundation giver deltageren en grundlæggende forståelse for, hvad Lean indeholder i forhold til en it-organisation.

 

Indhold

 • Principperne, som ligger til grund for Lean-filosofien
 • Vigtigheden af forståelsen og skabelsen af værdi i kundens øjne
 • Hvordan man inden for Lean ser på processer og spild
 • Måling og definering af performance kriterier
 • Organisatoriske forudsætninger for at implementere Lean, herunder brugen af visuelle styringsredskaber
 • Hvilken adfærd og tilgang, der er nødvendig for at lykkes med Lean i en it-organisation
 • DMAIC-modellen for problemløsning

 

Udbytte

Lean IT Foundation giver dig en grundlæggende forståelse for termer brugt i Lean IT og gør dig i stand til at deltage i arbejdsgrupper og projekter med fokus på Lean.

 

Målgruppe og forudsætninger

LITA – Lean IT Association Foundation Certificering henvender sig til medarbejdere i en it-organisation, som søger en introduktion – og inspiration – til Lean i en it-kontekst.

Medarbejdere kan blandt andet anvende certificeringen som et skridt hen imod eventuelle procesforbedringstiltag i deres organisation.

Kurset er blandt andet relevant for:

 • tekniske specialister
 • udviklere
 • service desk medarbejdere
 • procesansvarlige
 • procesejere
 • forretningsudviklere
 • IT ledere

For at deltage på Lean IT Foundation kræves der intet forudgående kendskab til Lean eller andre forbedringsteknikker, dog anbefales det at have 2-3 års erfaring som it-professionel, fx. inden for support, vedligeholdelse eller softwareudvikling. Kandidaterne kan også være projektledere eller produktchefer i en it-organisation.

Det er en forudsætning for at deltage på de videregående Lean IT certificeringer, at kandidaten er certificeret i de foregående certificeringer

 

Program

Dag 1

Introduktion til Lean

 • Historien bag Lean og Lean it
 • Overblik over PDCA modellen (Plan-Do-Check-Act)
 • Spildformer
 • Dimensioner: Kunde, processer, performance, organisation og adfærd & attitude
 • Principper: værdi, processer, flow, træk, kaizen

Dimension: Kunde

 • Voice of Customer
 • Kundeværdi og kvalitet

Dimension: Processer

 • Nøglebegreber ifm en proces
 • Træk og køstyring
 • SIPOC
 • Value Stream Mapping og Analyse

 Dag 2

Dimension: Performance

 • Performance vs resultater
 • Definition og brug af KPI og PCE (process cycle efficiency)
 • Tilstedeværelsen af færdigheder og kompetencer

Dimension: Organisation

 • Krav til organisationen for at lykkes med Lean
 • Visual Management og Kanban

Dimension: Adfærd og Attitude

 • Karakteristika ved en Lean adfærd
 • Lederens rolle og ansvar

Dag 3

Problem Solving og Kaizen

 • Definition af Kaizen og Kaikaku
 • Overblik over DMAIC modellen (Define-Measure-Analyze-Improve-Control)
 • A3 metoden

Arbejde med at matche Lean med egen organisation

 • Individuel øvelse

Repetition og forberedelse til eksamen

 • Repetition af kursets hovedpointer
 • Prøveeksamen
 • Forberedelse til eksamen

Eksamen

 

Sprog

Kurset afholdes på dansk, men både kursusmateriale og eksamen er engelsksproget.

 

Eksamen

Der afholdes eksamen på kursets sidste dag ca. kl. 15. Eksamen foregår on-line, så du skal medbringe PC med mulighed for at gå på Internettet. Eksamen varer 75 minutter, er engelsksproget og uden hjælpemidler. Den består af 40 simple multiple choice spørgsmål, hvor man får et point for hvert rigtigt svar. For at bestå eksamen skal du have 65% rigtige, svarende til minimum 26 point. Ved beståelse modtager du et certifikat for beståelse.
OBS! Det er vigtigt, at du medbringer billed-id til eksamen.

 

Akkreditering

Vi er akkrediteret gennem EXIN.