(test) Nudging i IT


Kursuskalender

→ Aktuelle events→ IT Service desk→ Kundeservice→ Kursusoversigt

Kontakt os for firmaforløb

 

Praktiske informationer

Varighed: 1 dag
Tidspunkt: 9.00 – 16.00
Kursuspris: 6.085,- ekskl. moms

5.000,- ekskl. moms for medlemmer af Dansk IT

Kursusprisen inkluderer forplejning og kursusmateriale.

 

Formål

Kurset giver indsigt i en række enkle mekanismer og værktøjer, som kan føre til reel adfærdsændring i din virksomhed indenfor områder som arbejdsprocesser, servicedesign og træning – områder som traditionelt byder på organisatoriske udfordringer og tilbagefald.

 

Indhold

It-professionelle er ofte rationelt orienterede, og det smitter af på vores måde at lede og organisere på. Men både vi, vores samarbejdspartnere og brugere opfører os jo i virkeligheden langt fra rationelt. Derfor kommer vores forsøg på målstyring, procesorientering, servicedesign og træning jævnligt til kort.

Kan vi indrette vores arbejde, ledelse og løsninger på en måde, så at vi tager højde for vores (til tider uhensigtsmæssige) irrationelle måde at tænke og handle på? Og måske endda udnytte vores intuition til fælles bedste?

Kurset giver en kort teoretisk indføring i adfærdsøkonomi og nudging, hvorefter vi bruger resten af dagen på at arbejde med praktiske eksempler på, hvordan it-organisationen kan bruge nudging i tilrettelæggelsen af arbejdsprocesser, servicedesign og træning.

 

Udbytte

Som deltager opnår du og din virksomhed indsigt i en række enkle mekanismer og værktøjer, som kan føre til reel adfærdsændring i din virksomhed inden for områder som arbejdsprocesser, servicedesign og træning – områder som traditionelt byder på organisatoriske udfordringer og tilbagefald.

Når du går hjem, har du taget første skridt på vejen mod rollen som adfærdsarkitekt i it-afdelingen.

 

Målgruppe og forudsætninger

Kurset henvender sig til alle, der arbejder med ledelse, processer og design i it-organisationer.

Kurset er blandt andet relevant for:

  • It-ledere
  • Projektledere
  • It-procesansvarlige
  • It-serviceansvarlige
  • Managementkonsulenter

Der er ingen formelle adgangskrav til kurset, men det er en god idé at have en generel forståelse dagligdagen i en it-organisation.

 

Program

Det rationelle og det ’menneskelige’ menneske

Konkrete områder, hvor vores intuition spiller os et puds

Introduktion til nudging

Forskellige kategorier af ’nudges’

Konkrete eksempler på brug af nudging i tilrettelæggelsen af it-arbejdsprocesser, servicedesign og træning