(test) SIAM Foundation


Kursuskalender

→ Aktuelle events→ IT Service desk→ Kundeservice→ Kursusoversigt

Kontakt os for firmaforløb

 

Praktiske informationer

Varighed: 3 dage
Tidspunkt: 9.00 – 17.00
Kursuspris: 9.900,- ekskl. moms
Eksamenspris: 1.950,- ekskl. moms

Kursusprisen inkluderer forplejning og kursusmateriale.

 

Formål

Service Integration and Management (SIAM®) er en management metodik, som med fordel kan anvendes af organisationer, som er kendetegnet ved at have et antal serviceleverandører, der hver især leverer ind til den samlede serviceleverance. SIAM giver dig løsningen på dine udfordringer med multisourcing.

 

Indhold

Selvom Service Integration and Management ikke er nyt, har udviklingen hen mod multisourcing og distribuerede services øget interessen for at implementere SIAM. Der ses således et stort behov for en dybere forståelse og klarhed omkring de basale koncepter, taksonomien og praksisser i øvrigt. Selvom SIAM ofte ses benyttet i organisationer, som allerede har implementeret forskellige it service management processer, ses det ofte, at det eksisterende rammeværk ikke indeholder den nødvendige vejledning i at håndtere mange leverandører samt alignment af deres services.
Med SIAM opnår du governance, integration og koordination for med henblik på at sikre, at din organisation får størst mulig værdi fra dine service leverandører.

 

Udbytte

Som deltager opnår du forståelse for:

 • SIAM terminologien og kerne principperne heri
 • Fordele ved SIAM
 • Udfordringer og risici ved implementering af SIAM
 • SIAM implementerings strukturer
 • SIAM overvejelser vedrørende governance, værktøjer og data
 • Fælles processer i et SIAM økosystem
 • Papir på, at du har grundlæggende kendskab til SIAM best practice (SIAM® Foundation certifikat)

 

Målgruppe og forudsætninger

Kurset henvender sig til alle, der arbejder med ledelse og styring af it-services. Ydermere er kurset relevant for de leverandører, der ønsker at implementere og styre SIAM modeller.
Kurset er blandt andet relevant for:

 • Alle it-professionelle, der indgår i it-organisationens serviceprocesser
 • It-ledere
 • Procesejere og -managere
 • Projektledere
 • Service- og proces arkitekter
 • Enterprise arkitekter
 • Service- og kundeansvarlige
 • Service management konsulenter

Der er ingen formelle adgangskrav til kurset, men det er en god idé at have en generel forståelse for it service management – herunder eksempelvis et ITIL® Foundation kursus.

 

Program (in English)

Day one:

Welcome
Introduction to SIAM
SIAM implementation roadmap
SIAM roles and responsibilities

Day two:

SIAM roles and responsibilities (continued)
SIAM practices
Supporting processes

Day three:

SIAM challenges and risks
SIAM and other practices
Sample Exam
Repetition
Exam

 

Sprog

Kurset afholdes på dansk, men både kursusmateriale og eksamen er engelsksproget.

 

Eksamen

Der afholdes eksamen på kursets sidste dag ca. kl. 15:00. Eksamen foregår on-line, så du skal medbringe PC med mulighed for at gå på Internettet. Eksamen varer 60 minutter, er engelsksproget og uden hjælpemidler. Den består af 40 simple multiple choice spørgsmål, hvor man får et point for hvert rigtigt svar. For at bestå eksamen skal du have 65% rigtige, svarende til minimum 26 point. Ved beståelse modtager du et certifikat for beståelse.

 

Akkreditering

Vi er akkrediteret gennem EXIN.